ข่าว
ภาคเหนือ
พิจิตร ลำพูน น่าน แพร่
แตงไทยเวชภัณฑ์
056-651098

 
ร้านเทิดศักดิ์เภสัชกร
053-534-815
 คลีนิกยา
054-781-250
ร้าน ธีระเภสัช
-
สุบินฟาร์มาซี
56-611-210
สุปัญญาเภสัช
053-581-875
  เภสัชกร น้ำพอง
087-794-3703,
054-534514
ฮุยก๊กฟาร์มาซี
-
ร้าน ห้องยา
085-866-8207
  ร้าน ฟาร์ม่าพลัส ฟาร์มาซี
054-543095,
089-2628883


ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ เชียงใหม่
ร้าน จ เภสัช
054-261-035
ร้าน คลังยาบ้านดู่
053-793535
ร้าน 56 ฟาร์มาซี
089-8120051
ร้าน ป่าบงเภสัช
-

 
ร้าน เจริญเภสัช
054-269699
เจริญเภสัช
053-763074
หสม. เคที ฟามาเฮ้าส์
081-6035987,
087-3047543
 ฝางเภสัช
053-451-972
ร้าน ซีตัสฟาร์มาซี
054-244165
ร้าน ปรีชาเวชภัณฑ์
053-721187
ร้าน เคียงยา
081-7163407
ร้าน พัชยาเภสัช
089-9990109

 
น้ำโท้งเภสัช
080-493-2267
ร้านยา รักษ์สุขภาพ
081-764-9062
ดาราเภสัช
-
ฟาร์มาพลัส
053-234524

 
ร้าน บลูเบอร์รี่
088-2931119

 
 แอนเภสัช
053-731-335
เดอะฟาร์มาซี
053-275927
เมรีนานาเภสัช
053-432-657
 ไพศาลโอสถ 
-
Pharma Way ฟาร์ม่าเวย์
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
053-179796
ร้าน ดีเคฟาร์มา
091-0361287
ร้านยา เยอะแยะ(Many drug)
-
ศิริเภสัช 2
055-409244
Pharma Way ฟาร์ม่าเวย์
สาขาเทสโก้ โลตัส แม่จัน
053-660161
 ทุ่งเสี้ยวเภสัช
053-829829
ร้าน ราชภัฏเภสัช
081-2873815
      ธงชัยโอสถ
053-459-094
ร้าน สามแยกเภสัช
-

 
    ร้าน บ้านยาสารภี
053-424-380
 อ.เภสัช
053-498-100

 
     ร้าน ปรีดาเภสัช
089-6326003
เอ็มฟาร์มาซี
053-874177

 

 
นครสวรรค์ ตาก พะเยา พิษณุโลก
 ร้าน กิติโรจน์เภสัช(ดีดรักสโตร์)   
 085-3609874          
   ร้าน เซ็นเตอร์ดรักฟาร์มาซี    
055-544392   
 ร้าน โชควัฒนาฟาร์มาซี 
 054-499-220    

 
 กระปุกยา 2     
081-605-2021      


 
  ร้าน คลังยาเคหะ 
 
085-3609874          
 ร้าน บ้านยาเภสัช  
055-890697      

 
ร้าน เชียงคำเภสัช 
 083-2008181  
  ร้าน ป.คลังยาพลัส   
055-280339        
ชัยบำรุงโอสถ   
-
   เมืองตากเภสัช     
 
089-2419969   

 
 ไพบูลย์เภสัช  
054-431-216  
ร้าน จินต์เภสัช    
 081-642-2530     
  ร้าน บ้านยาและสุขภาพ    
056-336636    
 ร้าน ศรีศิริเภสัช  
-

 
ร้าน อนันต์โอสถ 
089-4331598    
 โชคชัยเวชภัณฑ์     
055-366042      
 ร้าน เภสัชกร   
-

 
     บ้านยาต้นเอื้อง   
087-2066705  
  เวียงกาญจน์เภสัช     
056-282-112
     ร้าน พรพรหมเวชภัณฑ์  
055-259919    

 
       ฟาร์ม่าเน็กซ์      
-

 
      Pharma Way (ฟาร์ม่าเวย์)
055-338410

 

แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร แพร่
ชุมชนเภสัช  
053-681-420   

 
 วิสันต์เภสัช   
 055-711305    
 ร้าน แสงสวรรค์ฟาร์มาซี     
 055-642108      

ข่าว
- รอบปริมณฑล
- กรุงเทพ
- อีสาน
- ภาคใต้
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
ดูทั้งหมด

Copyright by merveilethailand.com
Engine by MAKEWEBEASY